Tarikh Hari ini:26 January, 2020

Penafian

Setiap pendapat, pendirian dan penyataaan dari penulis di RinggitMalaysia.com tidak semestinya menggambarkan pendirian dari penerbit atau keseluruhan Team RinggitMalaysia.com. Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas setiap kandungan iklan, artikel, gambar atau ilustrasi yang terdapat di portal ini.

Kita berpendapat bahawa setiap apa yang ditulis dan dihantar ke portal ini adalah fakta, tidak ditiru dan diplagiat dari mana-mana sumber lain. Pihak editor berhak untuk menukar, memadamkan atau menulis semula semua baha-bahan yang terdapat di majalah digital ini sekiranya terdapat isu-isu yang berkaitan.

Segala strategi yang digariskan dalam portal ini mungkin tidak sesuai untuk setiap individu dan tiada jaminan dikeluarkan untuk mengeluarkan sesuatu keputusan. Segala nasihat, idea dan cadangan adalah ditulis sebagai panduan asas dan nasihat profesional mungkin diperlukan.

Tiada jaminan dibuat berkenaan ketepatan atau kesempurnaan maklumat yang terkandung di dalamnya, bagi kedua-duanya penulis dan penerbit secara khusus tidak bertanggungjawab terhadap apa jua liabiliti, kerugian atau risiko, peribadi mahupun sebaliknya, yang berlaku akibat, secara langsung atau tidak langsung, daripada penggunaan dan aplikasi daripada apa jua kandungan daripada portal ini.

Hak Cipta Terpelihara © 2019 RinggitMalaysia.com

Hakcipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian isi kandungan daripada portal ini termasuk artikel, ilustrasi dan foto dalam apa jua bentuk dan cara sekalipun sama ada fotokopi, mekanik, rakaman, cetakan, elektronik atau cara-cara lain tanpa terlebih dahulu mendapat izin bertulis daripada Team RinggitMalaysia.com